تعمیرات سخت افزار تلفن همراه

بدون امتیاز 0 رای
۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات سخت افزاری یعنی تعمیرات به صورت فیریکی و باز کردن لوازم موبایل و تعمیر آن و در این تعیمرات…

۵,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات نرم افزار تلفن همراه

بدون امتیاز 0 رای
۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات نرم افزاری موبایل، عبارت است از کلیه ی مشکلات نرم افزاری که امکان دارد برای تلفن همراه ایجاد شود.…

۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان